image

終於可以坐下來享受今天的第一杯咖啡,但噗馬也想享受他的零食…這方面我們一直都有(沒有)默契啊!

————————————————————————————————————————-

image

————————————————————————————————————————-

image

還是無法達到噗馬在旁邊休息,我可以悠閒看書的境界…他根本就是勁量電池!

————————————————————————————————————————-

image

很喜歡噗馬在草地奔跑的樣子~很解憂!